Van Hulzen | Beek

 

 

 

Mediation | Psychologie

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsconflicten en zakelijke geschillen

Waar mensen samenwerken ontstaan af en toe conflicten. De meeste conflicten in de werksfeer worden uitgepraat en in gunstige gevallen aangegrepen als leerervaring. Sommige conflicten worden geparkeerd en blijken na verloop van tijd minder urgent.

Een toenemend aantal werkgerelateerde conflicten loopt echter uit de hand. Met als mogelijke consequenties: stress, afnemende werkvreugde, verzuim, disfunctioneren, ontslag of burn-out.

 

Wat?

Wie?

Tarieven

Contact

 

In hun werkomgeving zijn de meeste mensen geneigd om de invloed van emoties te veronachtzamen. Juist deze factor speelt een belangrijke rol in het ontstaan van conflicten, maar blijft onderbelicht in de goedbedoelde inspanningen van juristen.

Werkgevers en werknemers treffen elkaar te vaak bij de rechter. Dit geldt ook voor voormalige zakenpartners, ex-partners in een maatschap of bedrijven die soms jarenlang relaties met elkaar onderhielden. Meestal zijn er na een rechterlijke uitspraak uitsluitend verliezers.

Economische en reputatieschade liggen hier nadrukkelijk op de loer. Nog vervelender is het gevoel volkomen afgeleid te zijn van waar u eigenlijk mee bezig wilt zijn.

In de praktijk van bemiddeling in dit soort conflicten merken wij dat het ook anders kan. Wanneer men zich over en weer echt verdiept in de verwachtingen, belangen en motieven van de ander zijn er altijd opties te over om er samen uit te komen.  Met mediation wordt in driekwart van de conflicten een voor beide partijen bevredigende oplossing gevonden.

 

Jorik@vanhulzenbeek.nl

06-51686115.